Chętnych do jakiejkolwiek pracy coraz mniej

Liczba osób pomiędzy 15-64 malała od 2011 r. Od 4 kwartału 2015 r. ten spadek gwałtownie przyspieszył. W 2016 liczba potencjalnych pracowników malała o 2 proc!  Wzrost zatrudnienia jest już symboliczny, ale wystarcza to do dalszego wzrostu wskaźnika zatrudnienia i szybkiego spadku bezrobocia.

Skala importu siły roboczej musi jeszcze bardziej przyspieszyć w następnych latach. Inaczej wiele hoteli będzie do zamknięcia w odległych miejscach.

zatrudnienie-w-Polsce_otwarcie

Komentarze