Czy twój hotel jest otwarty także dla gości z zewnątrz?

Niektóre hotele pozwalają korzystać ze swojej infrastruktury także gościom spoza hotelu. Niektóre nie. Badanie pochodzi z 2014 r i zostało przeprowadzone w hotelach w Europie Zachodniej.

153053999

Komentarze