Ile Polacy wydadzą na wakacje w tym roku.

12,4 proc. Polaków zamierza wydać na wakacyjny wyjazd do 1 tys. zł. Największa grupa (16,9 proc.) przeznaczy na wakacje powyżej 1 tys. zł, ale nie więcej niż 2 tys. zł, wynika z badania Diners Club. Łącznie wydatki powyżej 2 tys. zł deklaruje niemal jedna czwarta Polaków, przy czym na wydatki w granicach od 4 tys. zł do 10 tys. zł pozwoli sobie niecałe 8% ankietowanych, a powyżej 10 tys. zł jedynie 1 proc.

Mieszkańcy metropolii oraz dużych i średnich miast planują wakacyjne wyjazdy zdecydowanie częściej niż mieszkańcy wsi. Sposób spędzania wakacji zależy również od wieku. W tym roku na  urlop zamierza wyjechać około 70 proc. ankietowanych w wieku 18-24, 25-34 i 34- 44 lat,  połowa osób w wieku 55-64 i jedynie 30 proc. osób powyżej 65 roku życia, podano także w materiale.

Młodzi wyjeżdżają częściej, ale zamierzają wydać mniej i korzystać z finansowego wsparcia rodziny. 30 proc. Polaków w wieku od 18 do 24 lat zamierza przeznaczyć na wakacje ze swojego budżetu maksymalnie 1 tys. zł. Najwięcej na wakacyjne wojaże wydadzą osoby między 25 a 44 rokiem życia. Co zrozumiałe, plany wakacyjne są ściśle związane z wysokością zarobków i kosztów życia codziennego.

W 2016 r. na wakacje nie wyjeździe ponad połowa osób (55 proc.), którym miesięcznie do dyspozycji (po poniesieniu wszystkich koniecznych opłat jak czynsze, rachunki i koszty wyżywienia) pozostaje od 100 do 300 zł. Odsetek ten jest zdecydowanie niższy w grupach, którym do dyspozycji co miesiąc zostaje więcej pieniędzy, podał też Diners Club Polska.

Większość Polaków nie zamierza zadłużać się z powodu wakacyjnego wyjazdu. Aż 64,2 proc. badanych opłaci wakacyjny wyjazd z oszczędności. 25,7 proc. pokryje koszty podróży lub wczasów z bieżącej pieniędzy. Niecałe 4,5 proc. ankietowanych planuje pożyczyć pieniądze na wyjazd od znajomych i rodziny.

Chęć skorzystania z kredytu gotówkowego zadeklarowało 2,3 proc. badanych. Kartę kredytową do opłacenia wakacji wykorzysta 3 proc. Polaków, w tym aż 33 proc. osób zarabiających 5 tys. – 5.99 tys. zł netto i 18 proc. osób o dochodach 4 tys. – 4.99 tys.

Większość Polaków deklaruje, że za wakacje zapłaci z oszczędności, bez względu na miejsce zamieszkania. Pożyczki od znajomych i rodziny popularne są głównie w małych miastach (14 proc.). Mieszkańcy miast średnich jako jedyni zadeklarowali, że wakacyjne podróże sfinansują kredytem gotówkowym (12 proc.). Karty kredytowe do opłacenia wakacji wykorzystają mieszkańcy metropolii, średnich miast i wsi.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w marcu 2016 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na ogólnopolskiej grupie 1100 osób

Komentarze