NBP mówi: bezrobocie będzie spadać

Stopa bezrobocia będzie obniżać się do 7,8 proc. na koniec tego roku (z 9 proc. na koniec ub.r.) i dalej do 7,3 proc. na koniec 2016 r. oraz do 6,9 proc. rok później, wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej NBP.

W marcowej projekcji bank centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia na koniec lat 2015-2017 wyniesie odpowiednio: 8,2 proc., 7,9 proc. i 7,5 proc.

Wobec stabilizacji dynamiki PKB oraz wygaśnięcia efektu statystycznego – tempo wzrostu liczby pracujących ulegnie istotnemu obniżeniu, kształtując się w latach 2016-2017 na niskim, choć nadal dodatnim poziomie – czytamy w raporcie.

Umiarkowany wzrost liczby pracujących przełoży się – ze względu na obniżającą się liczbę osób aktywnych zawodowo powiązaną z migracjami – na systematyczny spadek w horyzoncie projekcji stopy bezrobocia BAEL, która w 2017 r. zmniejszy się poniżej 7,0 proc., podał również bank.

NBP przewiduje, że liczba pracujących wzrośnie o 1,0 proc. w tym, o 0,1 proc. w przyszłym roku oraz o 0,2 proc. w 2017 r. (po wzroście o 1,9 proc. w ub.r.).

– Spadek bezrobocia przyczyni się do przyspieszenia tempa wzrostu nominalnych wynagrodzeń, które jednak do końca horyzontu projekcji pozostanie na relatywnie niskim poziomie, poniżej wielkości obserwowanych w okresie przed wybuchem światowego kryzysu finansowego – podał również NBP.

Według projekcji, jednostkowe koszty pracy zwiększą się o 1,3 proc. w 2015 r. i o 1,8 proc. w 2016 r. oraz o 2,6 proc. w 2017 r. Towarzyszyć temu będzie wzrost wydajności pracy – odpowiednio o: 2,5 proc., 3,3 proc. i 3,4 proc. (wobec 1,5 proc. w 2014 r.).

poland-minimum-wages

Płaca minimalna w euro w Polsce.

Komentarze