Płaca minimalna w Polsce na tle innych krajów

Narzekamy na niskie pensje w Polsce. Porównujemy się do krajów zachodnich. takie porównania najczęściej nie mają sensu, nie tylko dlatego, że jesteśmy po prostu biedniejszym krajem, ale również ze względu na różnicę kosztów życia. Koszt szynki, chleba i benzyny to jedynie około 15 proc. wydatków. Cała sfera kosztów transportu, usług, utrzymania mieszkania jest często pomijana w analizach. Spójrzmy jakie są realne, porównywalne dane.

Spośród 34 krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 26 określiło w swoim ustawodawstwie płacę minimalną. Stawki te zostały przeliczone na USD z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej. Ukazują one realną siłę nabywczą pracowników poszczególnych krajów, czyli ile produktów z tego samego koszyka dóbr i usług będzie on w stanie kupić za swoje wynagrodzenie.

Według najnowszego raportu organizacji, najwyższą minimalną stawkę godzinową, przekraczającą 11 USD, oferują pracodawcy w Luksemburgu i Francji. Kolejnym krajem w rankingu jest Australia, gdzie minimalne wynagrodzenie za godzinę to 10,8 USD. W Wielkiej Brytanii i Kanadzie płace te wynoszą kolejno 9,0 USD i 8,2 USD, a w Stanach Zjednoczonych – 7,3 USD. Polski pracownik za godzinę pracy dostanie przynajmniej 5,3 USD, więcej niż w Grecji (4,42 USD), lub w Czechach (3,8 USD). Najniższe godzinowe stawki otrzymują mieszkańcy Chile (3,4 USD) oraz Meksyku (1 USD).5566

Źródło: Sedlak&Sedlak

There is one comment

  1. Aleksandra

    Na tle innych krajów wypadamy dość blado, nawet jeśli wynagrodzenie netto podane w badaniu jest wyższe, niż to, które przewiduje ustawa. Niskie stawki są dużym problemem, jednak sytuację najbiedniejszych bardziej zmieniłoby podniesienie kwoty wolnej od podatku, niż coroczne nowelizacje.

Komentarze