W firmach dobrze się dzieje

Nic tak dobrze nie nastraja biznesu hotelowego, szczególnie w Polsce, jak dobre wyniki finansowe firm. Opublikowane wczoraj przez GUS wyniki pokazują, że przedsiębiorstwa mają się naprawdę dobrze. Przy pikującym bezrobociu i rosnącym equity będą mieć większą motywację do organizacji bankietów, incentivów, szkoleń dla swoich pracowników.

W I półroczu 2015 r. przychody firm wyniosły 1,21 bln zł i były o 3,6 proc. wyższej niż rok wcześniej. Z kolei koszty zwiększyły się 2,8 proc. do 1,17 bln zł. W efekcie poprawiły się wskaźniki dotyczące rentowności, przykładowo rentowność netto wzrosła z 3,9 do 4,5 proc.

Wynik finansowy brutto wyniósł 64,4 mld zł wobec 54,5 mld zł przed rokiem, a wynik finansowy netto – 54,5 mld zł i był wyższy o 18,1 proc. niż przed rokiem.

W I półroczu 2015 roku inwestycje przedsiębiorstw wyniosły 51,7 mld zł i były realnie o 10,9 proc. wyższe niż przed rokiem. Największy wzrost nakładów (w cenach bieżących) wystąpił m.in. energetyce (o 39,9 proc.), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 23,9 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 17,4 proc.). Obniżyły się natomiast nakłady w górnictwie i wydobywaniu (o 10,6 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 7,6 proc.) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 8,2 proc.).

Z grupy objętych badaniem 50,3 proc. przedsiębiorstw wykazało w I półroczu br. sprzedaż na eksport (wobec 49,8 proc. rok wcześniej). Poziom sprzedaży eksportowej był o 4,7 proc. wyższy niż przed rokiem.

Źródło: Rzeczpospolita

Komentarze