Wynagrodzenia w Polsce na tle EU

Unia Europejska charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem zarobków. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia Europejczyków w 2013 roku wahały się od 409 EUR w Bułgarii do 4 663 EUR w Luksemburgu. Poza Luksemburczykami, wysokie przeciętne miesięczne wynagrodzenie otrzymywali Duńczycy i Irlandczycy, którzy w 2013 roku zarabiali przeciętnie odpowiednio 4 561 EUR i 3 949 EUR.

Z kolei Polacy w tym samym roku otrzymywali średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 865 EUR.

1.2

Wykres 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w krajach Unii Europejskiej w 2013 roku. Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Europejskiej Komisji Gospodarczej

Na początku lat 90. najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie otrzymywali mieszkańcy Danii i Luksemburga. W 1990 roku w pierwszej trójce krajów o najwyższym przeciętnym wynagrodzeniu znalazła się również Irlandia, choć poziom przeciętnych wynagrodzeń w tym kraju odbiegał dość znacznie od wymienionych wcześniej dwóch państw. Przez kolejne lata przeciętne zarobki w Irlandii systematycznie rosły i w 2009 roku osiągnęły rekordową wartość 4 125 EUR. W 1992 roku zarobki Polaków były ponad dziesięciokrotnie niższe od zarobków Luksemburczyków (o 2 185 EUR). Dwadzieścia lat później dysproporcje te zmniejszyły się. W 2013 Polacy otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 865 EUR, czyli ponad pięciokrotnie mniej niż mieszkańcy Luksemburga czy Danii.

Na co stać Europejczyków?

Nieco inaczej wyglądają wynagrodzenia Europejczyków po ich przeliczeniu na parytet siły nabywczej euro. Porównanie zarobków między państwami z uwzględnieniem różnic cenowych w poszczególnych krajach pokazało, że w 2010 roku, podobnie jak w przypadku wynagrodzeń nominalnych, najwięcej zarabiali pracownicy w Danii. Ich wynagrodzenie wyniosło średnio 3 105 EUR (PPP)(1). Co ciekawe, Wielka Brytania znalazła się w tym zestawieniu na wysokim czwartym miejscu, czyli dużo wyżej niż w przypadku płac nominalnych. W tamtym zestawieniu uplasowała się dopiero na 9. miejscu wśród unijnych krajów. Nieco lepiej wypadła też Polska, choć zarobki w naszym kraju również w tym rankingu, na tle innych krajów Unii Europejskiej, są relatywnie niskie. W 2010 roku wynosiły one w Polsce 1 350 EUR (PPP) Na najmniej stać było zatrudnionych w Bułgarii – zarabiali oni 768 EUR (PPP).

1.3

Wykres 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w krajach Unii Europejskiej w 2010 roku według parytetu siły nabywczej EUR (PPPs)Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu

Począwszy od 2002 roku przeciętne miesięczne zarobki systematycznie rosły zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. W każdym badanym roku pensje Polaków wyrażone w EUR były ponad trzykrotnie niższe niż średnia unijna. Biorąc pod uwagę parytet siły nabywczej, różnice były nieco niższe. Polacy zarabiali przeciętnie dwukrotnie mniej niż wynosiła średnia dla całej Unii Europejskiej.

 

1.4

Wykres 3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w krajach Unii Europejskiej w latach 2002-2010 (w EUR i EUR PPP). Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu

Najbardziej aktualne dane dotyczące zmian w zarobkach w 28 państwach unijnych zaprezentował Europejski Instytut Związków Zawodowych. Z jego wyliczeń wynika, że w latach 2009-2012 realne płace wzrosły w trzynastu krajach. W tym samym czasie najwyższy wzrost wynagrodzeń wystąpił w Bułgarii, gdzie płace wzrosły o 5,4%. Z kolei w Polsce wzrost był niewielki i wyniósł 0,4%. W piętnastu krajach Unii zaobserwowano natomiast spadek realnych płac. W 2012 roku najwięcej powodów do niezadowolenia w tym względzie mogli mieć Grecy, gdzie nastąpiła obniżka wynagrodzeń o blisko 5% w porównaniu z 2009 rokiem.

Zarobki kobiet i mężczyzn w Polsce na tle Unii Europejskiej
Ze statystyk unijnych wynika, że w 2012 roku w całej Unii Europejskiej kobietom płacono średnio o 16,5% mniej niż mężczyznom. Najmniejsze różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn wystąpiły w Słowenii (2,5%), na Malcie (6,1%) i w Polsce (6,4%). Największe dysproporcje w wynagrodzeniach pomiędzy płciami w 2012 roku odnotowano zaś w Estonii, gdzie kobiety otrzymywały pensje o 30% niższe niż mężczyźni. Co ciekawe, duże różnice wystąpiły także w Austrii i Niemczech. W tych krajach luka płacowa wyniosła 22%.

1.1

Wykres 4. Różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej w 2012 roku (w %)

Z powyższych analiz wynika, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce jest relatywnie niskie w porównaniu z innymi gospodarkami Unii Europejskiej. W 2013 roku tylko w pięciu krajach UE zarobki były niższe niż w Polsce (w Bułgarii nawet dwa razy niższe). Warto jednak pamiętać, że pod względem wzrostu płac nominalnych, Polska znajduje się w czołówce krajów UE. Od 2008 roku dynamika wynagrodzeń nominalnych w naszym kraju co roku oscylowała wokół 4%. Sumarycznie do 2012 roku płace nominalne Polaków wzrosły o 16,3% w stosunku do 2008 roku. Pod tym względem przeganiamy nie tylko takie kraje, jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, ale także całą Unię Europejską.

Wszystkie dane: Sedlak&Sedlak

Komentarze